ดูดวงชาตาประจําปีเกิด ตำราพรหมชาติ โบราณ
description

ดูดวงชาตาประจําปีเกิด ตำราพรหมชาติ โบราณ

ชายหญิงใด ต้องการอยากทราบว่า ในระยะปีใดดวงชะตาปีที่ตกนั้น จะดีหรือร้าย ท่านให้ถือหลักทำนายตามห้วงระยะปีที่ตกนั้นแล… วิธีนับ…. ถ้าเจ้าชาตาประจำเกิดเป็นชาย ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์เวียนไปทางขวามือให้ครบอายุปัจจุบันนี้… ถ้าเจ้าชาตาเป็นหญิง ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์เวียนไปทางซ้ายมือ จนครบอายุปัจจุบันนี้…  หญิงนับไปซ้าย ชายนับไปขวา จนครบเท่าอายุปัจจุบันของท่าน 1. ถ้าตก เจดี